งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 8 ต.ค. 2561 9.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 8 ต.ค. 2561 9.00-10.30
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 8 ต.ค. 2561 9.00-10.30
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 8 ต.ค. 2561 9.00-10.30
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 8 ต.ค. 2561 9.00-10.30
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 211 8 ต.ค. 2561 9.00-10.30 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4 - ม.6 ใช้วรรณคดี เรื่อง มัทนะพาธา
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234 8 ต.ค. 2561 9.00-10.30
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235 8 ต.ค. 2561 9.00-10.30
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235,236 8 ต.ค. 2561 9.00-11.00
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 215,216 8 ต.ค. 2561 9.00-11.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 8 ต.ค. 2561 9.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 8 ต.ค. 2561 9.00-10.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231 8 ต.ค. 2561 9.00-10.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231 8 ต.ค. 2561 9.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]