ประกาศรายละเอียดการแข่งขัน เพิ่มเติม

ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน หุ่นยนต์

ขอเชิญผู้ควบคุมทีมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ทุกรายการเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินการแข่งขัน หุ่นยนต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
     ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
     ณ. หอประชุมสมบูรณ์ - เสาวรัตน์ นิ่มละออ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม >> คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์


ประกาศจากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          การประกวดโครงการคณิตศาสตร์ทุกประเภทส่งเล่มรายงาน
จำนวน ๓ เล่ม ภายในวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ไม่เกิน ๑๖.๐๐ น.
ที่ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อประสานงาน อ.อ้อมเดือน ผ่องศรีนวล เบอร์ ๐๘๑-๓๖๑-๑๙๔๓ 
 

ประกาศจากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนราชดำริ
ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน


ประกาศจากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ขอให้นำส่งเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 7 พ.ย. 2561 
ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ 
ที่อยู่ เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โดยห้ามไม่ให้มีการแก้ไขเอกสารรายงานหลังจากส่งรูปเล่มแล้ว

ทั้งนี้ สามารถนำส่งได้เพียงโรงเรียนละ 1 เรื่องเท่านั้น และหากส่งเกินเวลา
ที่กำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัด 10 คะแนนจากคะแนนรวม
วันพฤหัสบดี ที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:05 น.