ประกาศรายละเอียดการแข่งขัน เพิ่มเติม
ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (คอมพิวเตอร์)
     ขอเชิญผู้ควบคุมทีมการแข่งขันทักษะกลุ่มคอมพิวเตอร์ ทุกรายการเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
     ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
     ณ. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
     
    ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม >> หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม


ประกาศศูนย์แข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
การส่งรายงานการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1 – ม.3 และ ระดับ ม.4 – ม.6 
 
    ให้ส่งรายงานโครงงานจำนวน 5 เล่ม และส่ง CD/DVD จำนวน 1 แผ่น (แผ่นซีดี ประกอบด้วย 1. ไฟล์คลิปวิดีโอนำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที 2. ไฟล์รายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด นามสกุลไฟล์ .pdf )
 
กำหนดส่งภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  
    ณ ห้องประชาส้มพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ในวันเวลาราชการ
 
หรือ ทางไปรษณีย์
ส่งมาที่    
          นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ (การแข่งขันโครงงานซอฟต์แวร์ ม.ต้น/ม.ปลาย)
          40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ประกาศ จากศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสภานักเรียน
ให้ส่งรูปเล่มการนำเสนอภายใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
และจะดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ครูสมบัติ ไชยศร 085-326-4282 ผู้ประสานงาน
 
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 20:42 น.