ประกาศกำหนดการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ

การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน   
ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

 

กำหนดการจัดการแข่งขัน ทุกรายการแข่งขัน  (Update 20 กันยายน 2561)
 

กำหนดการจัดการแข่งขัน ► กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 23:07 น.