งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชดำริ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 247 12 พ.ย. 2561 8.30-16.30
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางเขน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2561 09.00-16.45 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 ห้องปฏิบัติการทางภาษา (sound lab) 15 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อาคาร2 ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์(ห้องรายงานตัว) ชั้น 1 ห้อง 411(ห้องแข่งขัน) 13 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 54
09.00-15.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ และ ห้อง ประชุมสมหมาย เอมสมบัติ 6 พ.ย. 2561 08.30-16.30 สนามแข่งแจกปากกา ดินสอ และยางลบ และให้แสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนตอนลงทะเบียน
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ และ ห้อง มัลติมีเดีย อาคาร 6 6 พ.ย. 2561 08.30-16.30 สนามแข่งแจกปากกา ดินสอ และยางลบ และให้แสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนตอนลงทะเบียน
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริรัตนาธร หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร ชั้น 3 ห้อง หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร 14 พ.ย. 2561 9.30-13.00
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ หอประชุมกัลปพฤกษ์ 14 พ.ย. 2561 9.00 น. เป็นต้นไป นักเรียนแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนลงทะเบียนเท่านั้น/กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 748 8 พ.ย. 2561 9.30-12.00 ดำเนินการแข่งขันต่อ (กรณีที่การแข่งขันในภาคเช้ายังไม่เสร็จสิ้น)
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 749 8 พ.ย. 2561 9.30-12.00 ดำเนินการแข่งขันต่อ (กรณีที่การแข่งขันในภาคเช้ายังไม่เสร็จสิ้น)
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า อาคารสามประเวศ ชั้น 3 ห้อง 235 14 พ.ย. 2561 09.00 เก็บตัวห้อง 234 แข่งขันห้อง 235
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สามประเวศ ชั้น 3 ห้อง 235 14 พ.ย. 2561 9.00 กลุ่ม2 ช่วงเช้า กลุ่ม 1 ช่วงบ่าย
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาฝรั่งเศส 13 พ.ย. 2561 09.30-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสีกันต์วัฒนานันท์อุปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 13 พ.ย. 2561 09.00-12.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความหมาะสม / ดำเนินการแข่งขันต่อในช่วงบ่าย (กรณีที่การแข่งขันในภาคเช้ายังไม่เสร็จสิ้น)
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3207 12 พ.ย. 2561 07.30-1200
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 7 พ.ย. 2561 09.15 ห้องเก็บตัว 316
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้องสมุด ชั้น 1 14 พ.ย. 2561 09.00 กลุ่ม2 ช่วงเช้า กลุ่ม 1 ช่วงบ่าย
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาฝรั่งเศส 13 พ.ย. 2561 09.30-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสีกันต์วัฒนานันท์อุปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 13 พ.ย. 2561 09.00-12.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความหมาะสม / ดำเนินการแข่งขันต่อในช่วงบ่าย (กรณีที่การแข่งขันในภาคเช้ายังไม่เสร็จสิ้น)
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 341 7 พ.ย. 2561 9.15 เป็นต้นไป
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้องวิทยพัฒน์(เธียร์เตอร์) ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยพัฒน์(เธียร์เตอร์) 14 พ.ย. 2561 09.00 กลุ่ม2 ช่วงเช้า กลุ่ม 1 ช่วงบ่าย
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสีกันต์วัฒนานันท์อุปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 13 พ.ย. 2561 09.00-12.00 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความหมาะสม / ดำเนินการแข่งขันต่อในช่วงบ่าย (กรณีที่การแข่งขันในภาคเช้ายังไม่เสร็จสิ้น)
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาเกาหลี 13 พ.ย. 2561 09.30-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมโสน 7 พ.ย. 2561 9.15 เป็นต้นไป
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ตึก นวม ชั้น 321 ห้อง 3D 14 พ.ย. 2561 09.00 กลุ่ม2 ช่วงเช้า กลุ่ม 1 ช่วงบ่าย
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 13 พ.ย. 2561 09.30-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ หอประชุมสุขุม-เมธ์วดี อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง หอประชุมสุขุม-เมธ์วดี 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 100
09.00-18.00 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ หอประชุมสุขุม-เมธ์วดี อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง หอประชุมสุขุม-เมธ์วดี 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 100
09.00-18.00 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]