งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 8 พ.ย. 2561 10.00 07.30-09.30 น ลงทงเบียนศาลารมย์ข้างหอประชุม 08.00 น. พิธีเปิดบนหอประชุมรัชมงคล 09.30 น.รายงานตัวสนามแข่งขันทุกประเภท
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา โดมกีฬา 8 พ.ย. 2561 10.00 07.30-09.30 น ลงทงเบียนศาลารมย์ข้างหอประชุม 08.00 น. พิธีเปิดบนหอประชุมรัชมงคล 09.30 น.รายงานตัวสนามแข่งขันทุกประเภท
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารวิทยา โดมกีฬา 8 พ.ย. 2561 10.00 07.30-09.30 น ลงทงเบียนศาลารมย์ข้างหอประชุม 08.00 น. พิธีเปิดบนหอประชุมรัชมงคล 09.30 น.รายงานตัวสนามแข่งขันทุกประเภท
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา โดมกีฬา 8 พ.ย. 2561 10.00 07.30-09.30 น ลงทงเบียนศาลารมย์ข้างหอประชุม 08.00 น. พิธีเปิดบนหอประชุมรัชมงคล 09.30 น.รายงานตัวสนามแข่งขันทุกประเภท
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสารวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 พ.ย. 2561 10.00-12.00 07.30-09.30 น ลงทงเบียนศาลารมย์ข้างหอประชุม 08.00 น. พิธีเปิดบนหอประชุมรัชมงคล 09.30 น.รายงานตัวสนามแข่งขันทุกประเภท
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง เอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2561 10.00-12.00 07.30-09.30 น ลงทงเบียนศาลารมย์ข้างหอประชุม 08.00 น. พิธีเปิดบนหอประชุมรัชมงคล 09.30 น.รายงานตัวสนามแข่งขันทุกประเภท


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]