งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ อาคาร 3 ห้องโสตทัฒนูปกรณ์ ชั้น 2 13 พ.ย. 2561 09.00-16.30 ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบก่อนการแข่งขัน
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ อาคาร 3 หอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 ่ 13 พ.ย. 2561 09.00-16.30 ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบก่อนการแข่งขัน
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 12 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 22
09.30-17.00 -
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องสิริพฤฒา 12 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 29
09.30-17.00 -
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ หอประชุมสุขุม-เมธ์วดี นวพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 14
07.00-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ หอประชุมสุขุม-เมธ์วดี นวพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 28
07.00-16.30 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดมสนามบาส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ชั้น 1 9 พ.ย. 2561 09.00 - 16.30 ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เวลา 08.00 น. พร้อมส่งบทละคร
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ สุวรรณภูมิ อาคารประกอบอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 พ.ย. 2561 09.00-16.30 อนุญาตให้โรงเรียนผู้เข้าแข่งขันสามารถมาดูสถานที่จริง และนำอุปกรณ์มาฝากไว้ได้ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน สามารถดูรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขัน และขนาดพื้นที่ ได้เพิ่มเติมที่ https://socialtupp.wordpress.com หรือโทร 097 070 7993
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชดำริ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 6 พ.ย. 2561 08.20 - 16.30 ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.20 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชดำริ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2413 6 พ.ย. 2561 08.20 - 16.30 ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.20 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาคารเกียรติยศ ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 7 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30-08.15 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้องโสตทัศนศึกษา 7 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30-08.15 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อาคาร 2 ห้องโสตทัศนศึกษา 5 พ.ย. 2561 9.00 - 16.30 ลงทะเบียน เวลา8.00 -8.30 น.ณ ห้องประชุมกังวารจิตต์ ในการร่วมพิธีเปิดการแข่งขันและฟังคำชี้แจง กติกาและจับฉลากแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]