งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 13 พ.ย. 2561 07.30-16.30
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อาคารหอประชุมบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 13 พ.ย. 2561 07.30-16.30
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ หอประชุมชำนิประศาสน์ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 12 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ส่งเล่มรายงานฯจำนวน 5 เล่ม ภายใน 7 พ.ย. 2561 ห้ามเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเล่มรายงานฯหลังจากส่งแล้ว ที่กลุ่มฯวิทยาศาสตร์ร.ร.บ.ด.๒ 333 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม 10240 ส่งได้เพียงร.ร.ละ 1 เรื่องเท่านั้น หากส่งเกินเวลาที่กำหนดจะถูกตัด10คะแนนจากคะแนนรวม
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ หอประชุมชำนิประศาสน์ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 12 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ส่งเล่มรายงานฯจำนวน 5 เล่ม ภายใน 7 พ.ย. 2561 ห้ามเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเล่มรายงานฯหลังจากส่งแล้ว ที่กลุ่มฯวิทยาศาสตร์ร.ร.บ.ด.๒ 333 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม 10240 ส่งได้เพียงร.ร.ละ 1 เรื่องเท่านั้น หากส่งเกินเวลาที่กำหนดจะถูกตัด10คะแนนจากคะแนนรวม
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุม โรงเรียนปทุมคงคา ชั้น 2 15 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00 ส่งรูปเล่มโครงงาน จำนวน 7 เล่ม ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ส่งที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนปทุมคงคา หรือ เลขที่ 920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากโรงเรียนใดส่งล่าช้าในวันเวลาที่กำหนด จะถูกตัด
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุม โรงเรียนปทุมคงคา ชั้น 2 15 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 35
09.00-16.00 ส่งรูปเล่มโครงงาน จำนวน 7 เล่ม ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ส่งที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนปทุมคงคา หรือ เลขที่ 920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากโรงเรียนใดส่งล่าช้าในวันเวลาที่กำหนด จะถูกตัด
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหอวัง หอประชุมโรงเรียนหอวัง ชั้น ชั้นที่ 2 ห้อง ห้องประชุม 14 พ.ย. 2561 8.30-12.00 13.00-16.30 รายละเอียด-กำหนดการ 1. เวลาที่ใช้ในการแสดงทีมละ 10นาที (±1 นาที จะไม่ถูกตัดคะแนน) 2. เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนทีมขึ้น – ลงเวที 3 นาที ส่งเอกสารประกอบการแสดงจำนวน 3 เล่ม (ส่งวันลงทะเบียน) ติดตามรายละเอียด-กำหนดการ ที่ https://sites.google.com/site/hwsci57
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง หอประชุมโรงเรียนหอวัง ชั้น ชั้นที่ 2 ห้อง ห้องประชุม 15 พ.ย. 2561 08.30-12.00 13.00-16.30 รายละเอียด-กำหนดการ 1. เวลาที่ใช้ในการแสดงทีมละ 10นาที (±1 นาที จะไม่ถูกตัดคะแนน) 2. เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนทีมขึ้น – ลงเวที 3 นาที ส่งเอกสารประกอบการแสดงจำนวน 3 เล่ม (ส่งวันลงทะเบียน) ติดตามรายละเอียด-กำหนดการ ที่ https://sites.google.com/site/hwsci57
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา ชั้น 2 14 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 35
09.00-16.00 ส่งรูปเล่มผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ จำนวน 7 เล่ม ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ส่งที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมคงคา อาคาร 4 ห้อง 422 หรือ เลขที่ 920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา ชั้น 2 14 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 35
09.00-16.00 ส่งรูปเล่มผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ จำนวน 7 เล่ม ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ส่งที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนปทุมคงคา หรือ เลขที่ 920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หากโรงเรียนใดส่งล่าช้าในวันเวลาที่กำหน
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า ชั้น 3 16 พ.ย. 2561 07.30 - 17.00 ระเบียบ กติกา เป็นไปตามของ สพฐ.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า ชั้น 3 16 พ.ย. 2561 07.30 - 17.00 ระเบียบ กติกา เป็นไปตามของ สพฐ. และให้ปริ้นแบบเครื่องบินมาส่งในวันแข่งขันด้วย
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2561 08.30-16.30 ส่งได้เพียงโรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]