งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 133 134 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียน 6.30 - 7.30 น.
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 531 13 พ.ย. 2561 09.00-14.00 ลงทะเบียน 7.30-8.30
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหอวัง อาคารวชิรุณหิศ ชั้น 2 ห้อง Com1-Com2 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 7.30-8.00
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง อาคารวชิรุณหิศ ชั้น 2 ห้อง Com3-Com4 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 7.30-8.00
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา อาคาร 9 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 พ.ย. 2561 09.00-14.00 ลงทะเบียน 07.30-08.00 น
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา อาคาร 9 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 13 พ.ย. 2561 09.00 - 14.00 ลงทะเบียน 07.30 - 08.00 น.
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 133 134 15 พ.ย. 2561 09.00-14.00 ลงทะเบียน 6.30 - 7.30 น.
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนทรีวิทยา 2 ชั้น 2 ห้อง 224 16 พ.ย. 2561 9.00-12.00
-
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนทรีวิทยา 2 ชั้น 2 ห้อง 228 16 พ.ย. 2561 9.00-12.00
-
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนนทรีวิทยา 3 ชั้น 1 ห้อง 311 16 พ.ย. 2561 9.00-14.00 รวมเวลาพักเที่ยง
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา อาคาร 9 ชั้น ชั้น 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 13 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน 07.30 - 08.00 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4301-4304 14 พ.ย. 2561 09.00-14.00 ครูผู้ควบคุมทีมสามารถฝากอาหารเที่ยงให้กับนักเรียนเวลา 11.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]