.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
ระดับเขตพื้นที่
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 8 ตุลาคม 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  5 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 6 พฤศจิกายน 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 17:16 น.