สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สตรีอ่างทอง 72 52 12 136
2 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 65 48 13 126
3 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 16 28 24 68
4 โพธิ์ทอง"จินดามณี" 16 13 16 45
5 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 9 5 11 25
6 โยธินบูรณะอ่างทอง 6 1 4 11
7 บางเสด็จวิทยาคม 3 3 2 8
8 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 2 5 9 16
9 เทศบาล3 วัดชัยมงคล 2 4 5 11
10 สามโก้วิทยาคม 2 4 4 10
11 ไผ่วงวิทยา 2 4 0 6
12 ราชสถิตย์วิทยา 2 2 5 9
13 โพธิ์ทองพิทยาคม 2 1 3 6
14 วรดิตถ์วิทยา 2 1 1 4
15 แสวงหาวิทยาคม 1 7 8 16
16 ริ้วหว้าวิทยาคม 1 2 1 4
17 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 0 1 0 1
18 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0
รวม 203 181 118 502

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]