สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สตรีอ่างทอง ได้  134  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 144 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้  122  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 136 เหรียญ 
อันดับที่ 3  วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้  68  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ 
อันดับที่ 4  โพธิ์ทอง"จินดามณี" ได้  46  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ปาโมกข์วิทยาภูมิ ได้  29  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ได้  19  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เทศบาล3 วัดชัยมงคล ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 8  แสวงหาวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 9  บางเสด็จวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 10  โยธินบูรณะอ่างทอง ได้  14  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สามโก้วิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ราชสถิตย์วิทยา ได้  12  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 13  โพธิ์ทองพิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ไผ่วงวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ริ้วหว้าวิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 16  วรดิตถ์วิทยา ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 17  วิเศษชัยชาญวิทยาคม ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ราษฎร์นิยมวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ