แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 148 134 93.06% 8 5.56% 2 1.39% 0 0% 144
2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 138 122 89.71% 13 9.56% 1 0.74% 0 0% 136
3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 104 68 68% 25 25% 7 7% 0 0% 100
4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 83 46 57.5% 23 28.75% 11 13.75% 0 0% 80
5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 60 29 50% 21 36.21% 8 13.79% 0 0% 58
6 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 40 19 47.5% 11 27.5% 9 22.5% 1 2.5% 40
7 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 38 16 50% 8 25% 8 25% 0 0% 32
8 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 44 14 34.15% 13 31.71% 13 31.71% 1 2.44% 41
9 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 41 14 35.9% 13 33.33% 12 30.77% 0 0% 39
10 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 38 14 37.84% 13 35.14% 9 24.32% 1 2.7% 37
11 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 48 14 35% 11 27.5% 14 35% 1 2.5% 40
12 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 44 12 28.57% 13 30.95% 17 40.48% 0 0% 42
13 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 26 11 44% 8 32% 6 24% 0 0% 25
14 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 25 8 32% 10 40% 7 28% 0 0% 25
15 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 30 6 23.08% 9 34.62% 11 42.31% 0 0% 26
16 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา 19 6 35.29% 5 29.41% 6 35.29% 0 0% 17
17 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 22 5 25% 3 15% 11 55% 1 5% 20
18 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]