ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 วิทยาศาสตร์ 2
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 13
4 ศิลปะ-ดนตรี 46
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4
7 คอมพิวเตอร์ 14
8 หุ่นยนต์ 4
9 การงานอาชีพ 18
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย 2
11 เรียนร่วม - ศิลปะ 15
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและดูแลระบบ ของ สพม. O80-6200600 ), นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพม. O92-2491881 )
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการ ของ สพป. O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ (ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916)
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.O81-9444809 )

Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]